Dom > Aktualności > Wiadomości branżowe

Toksyczność przechowywania polieteropoliolu

2021-07-09

Pojemnik napoliol polieterowymogą być wykonane ze stali, aluminium, polietylenu lub polipropylenu. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 70°C. Aby zapobiec wchłanianiu wilgoci i utlenianiu, zaleca się napełnienie pojemnika azotem. Produkty polieteropoliolowe są zazwyczaj pakowane w czyste, suche, szczelne i szczelne ocynkowane bębny z żelaza. Podczas przechowywania przechowywać z dala od słońca, deszczu i źródeł ognia. Nie jest ograniczony przepisami dotyczącymi przechowywania łatwopalnych cieczy, ale należy unikać przedostawania się do wód gruntowych lub powierzchniowych, ponieważ nie ulega łatwej biodegradacji.
Generally, the toxicity of neutral poliol polieterowys ingested into the mouth or in contact with skin, eyes, and mucous membranes is negligible, so there is no need for personal protective measures during use. Amino poliol polieterowys can irritate the skin and eyes due to their alkalinity, so you should wear protective equipment such as safety glasses and gloves during operation.